ZÁKLADNÍ INFORMACE

Školní družina je školské zařízení pro výchovu dětí mimo vyučování. Jedná se o placenou službu. Cílem je řídit volný čas dětí, poskytovat zájmové vzdělávání, aktivně využívat volný čas. Provoz ŠD: 6. 00 – 8. 00 11. 40 – 16. 30 První a poslední den školní docházky je družina otevřena do 13.00 hod. Vychovatelky ŠD: Dana […]

Celý text


OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY V OBDOBÍ HLAVNÍCH PRÁZDNIN

Po projednání se zřizovatelem dne 3. dubna 2023 a v souladu s § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění přerušujeme v době od 1. července do 1. září 2023 provoz školní družiny při  Základní škole Jindřichův Hradec III, Vajgar 692                                                                                       PaedDr. Pavel Štefl v.r.                                                                                           ředitel školy

Celý text


KARNEVAL V DRUŽINĚ

Ve středu 22.2. pořádala školní družina pro děti karneval. V jednotlivých družinách si děti zasoutěžily o sladké odměny a nakonec si všichni zatančili na maškarní diskotéce. Během karnevalu jsme se všichni nasmáli a dobře jsme se bavili! Již nyní se těšíme na další ročník.  

Celý text


HALLOWEENSKÁ PÁRTY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V poslední říjnový den družina pořádala Haloweenskou párty. Děti soutěžily a vyhrávaly v tancích, sportovních a chvílemi i kreativních disciplínách. Za doprovodu hudby rozvlnily své masky a kdejaká čarodějnice, mumie nebo kouzelník by jen valily bulvy na to, jak úžasné a kreativní děti máme na 5. ZŠ. Od samého rána a začátku vyučování až po […]

Celý text


ZVÝŠENÍ ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JINDŘICHŮV HRADEC III, Vajgar 692 PSČ : 377 01 tel. : 384 324 431, 384 324 412 ID: pebmm9k V Jindřichově Hradci dne 15. 6. 2022   Ředitelství výše uvedené základní školy sděluje, že vzhledem ke stále rostoucí finanční náročnosti k zajištění provozu školní družiny dojde od školního roku 2022/2023 ke zvýšení úplaty […]

Celý text