FOTOGRAFICKÝ WORKSHOP

Ve čtvrtek 27. 4. 2023 se třída 7. B zúčastnila fotografického workshopu v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci, kterým nás provázel pan Stanislav Maxa. Seznámili jsme se s historií fotografování a typy fotoaparátů, prohlédli si část exponátů v muzeu a byli součástí „camery obscury“. Následovalo seznámení s fotoaparátem a jeho základním […]

Celý text


DRAVCI

Ve středu 10. května měli všichni žáci školy možnost seznámit se s běžnými i méně obvyklými druhy dravců a sov. Zayferus o.p.s přivezla přibližně dvě desítky ptáků všech velikostí od poštolky vrabčí přes zajímavě zbarvené karančo jižní až po orla bělohlavého, seznámila nás s typickými rysy jednotlivých druhů a péčí o ně. Při letových ukázkách […]

Celý text


DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Děti třetího a čtvrtého ročníku navštívily během května dopravní hřiště, kde se seznámily s dopravními předpisy, značkami a v bezpečném prostředí si jako cyklisté vyzkoušely běžné dopravní situace – semafory, kruhový objezd, pravidlo pravé ruky…. Čtvrťáci skládali zkoušky a téměř všichni získali svůj první řidičský průkaz.

Celý text


ROCKOVÁ KRABIČKA

Opět po roce jsme se v kinosále KD Střelnice setkali s panem Jenčíkem a jeho kolegou při hudebním pořadu, tentokrát s názvem Rocková krabička. Děti druhého až pátého ročníku měly možnost poznat, co je rocková hudba, jak ji dělíme, jaké skupiny a jací zpěváci se věnují či věnovali jednotlivým druhům rockové hudby u nás i […]

Celý text


ČTVRŤÁCI DOBYLI HRAD

Ve čtvrté třídě se děti poprvé seznamují s historií naší země trochu podrobněji. A protože zážitky na vlastní oči jsou lepší než videa a fotky, navštívili jsme i letos Pražský hrad a prošli Královskou cestu. Akce to byla jako vždy fyzicky náročná, vstát o hodinu dřív a stihnout vlak už v 7 hodin není jen tak. Nezaspal […]

Celý text


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 692, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodl, že […]

Celý text


OKRESNÍ KOLO VE VYBÍJENÉ

Dne 10. 5. 2023 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola ve vybíjené 4. – 5. tříd. Naši školu reprezentovali 5. A Ema Gulykášová Radek Omelan Štěpán Valek 5. B Dominic Krivušin Matyáš Ouhel, Sebastian Bui Vera Ondřejová Tobias Beníček 4. A Karolína Kocanová Matěj Šťástka Jakub Kučera 4. B Filip Šádek Soutěže se zúčastnilo […]

Celý text


ODZNAK VŠESTRANNOSTI

V úterý 4. 4. 2023 se v obou tělocvičnách naší školy konalo již tradičně okresní kolo Odznaku všestrannosti. Závodilo se v 5 disciplínách – trojskok z místa, hod medicinbalem, švihadlo na 2 min., kliky na 2 min., dribling – slalom na 2 min. Soupeři přijeli ze Slavonic, Nové Bystřice, Strmilova, Jarošova n. N. a  Lomnice […]

Celý text


NOC S ANDERSENEM

Poslední březnový páteční večer a noc opět patřily spaní ve škole a Noci s Andersenem, tentokrát na téma Disney. Přes sto dětí prvního stupně postupně splnilo 8 úkolů spojených s tvorbou studia Disney. Některé z úkolů můžete zhlédnout v galerii nebo v odkazu. Nejlepší část večera ale již tradičně začíná až po dokončení posledního úkolu, […]

Celý text