ŘEDITELSKÉ VOLNO

Na základě naléhavého doporučení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje ředitel Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 rozhodl o udělení ředitelského volna ve dnech 25. 10. 2021 a 26. 10. 2021. V rámci tohoto opatření nebude v provozu školní družina ani školní jídelna. V tomto týdnu pak následují podzimní prázdniny a státní svátek. Pokud nedojde k dalším změnám, žáci […]

...


UPOZORNĚNÍ

Ve školní jídelně  se stále více množí případy, kdy žáci nemají přihlášené obědy. Protože tento stav je již neúnosný, ředitelství školy sděluje, že žákům, kteří nemají přihlášený oběd, se strava vydávat nebude.                                                                  PaedDr. Pavel Štefl, ředitel školy

...


INFORMACE – VÝDEJ OBĚDŮ PRO NEMOCNÉ ŽÁKY

První den neplánované nepřítomnosti žáka – nemoci, je možné odebrat stravu do jídelního nosiče. Strava se vydává bočním vchodem do kuchyně – od 11.00 hodin do 12.00 hodin – po zazvonění. Další dny nemoci nelze stravu pro žáka odebírat.  Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá bez nároku na náhradu. Další informace a odhlašování stravy na telefonu […]

...


NÁRODNÍ PLÁN DOUČOVÁNÍ

Informace pro zákonné zástupce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID – 19. Cílem programu je zajistit přednostní doučování žákům, kterým hrozí školní neúspěch nebo u nich došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Doučování může probíhat ve skupinkách i individuálně. Škola bude oslovovat […]

...


ÚŘEDNÍ DNY O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH

Každé pondělí od 8,00 – 10,00 hodin. Vzhledem k plánované rekonstrukci elektrické instalace nebudou  až do odvolání fungovat pevné telefonní linky. Školu lze kontaktovat mailem nebo na tyto mobilní telefonní linky: sekretariát – 723 561 347; ředitel – 720 955 702; školní jídelna – 723 577 296. Maily budou fungovat časově částečně, takže bude docházet ke zpoždění komunikace.   V Jindřichově Hradci dne […]

...


KONTAKTY DO ŠKOLY

Ředitelství školy oznamuje, že vzhledem k plánované rekonstrukci elektrické instalace nebudou od 15. 6. 2021 až do odvolání fungovat pevné telefonní linky. Školu lze kontaktovat mailem nebo na tyto mobilní telefonní linky: sekretariát – 723 561 347; ředitel – 720 955 702; školní družina – 723 635 110, paní vychovatelka Kolmanová – 725 769 316; školní jídelna – 723 577 296, do 30. 6. 2021 – […]

...