OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY V OBDOBÍ HLAVNÍCH PRÁZDNIN

Po projednání se zřizovatelem dne 3. dubna 2023 a v souladu s § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění přerušujeme v době od 1. července do 1. září 2023 provoz školní družiny při  Základní škole Jindřichův Hradec III, Vajgar 692

 

                                                                                    PaedDr. Pavel Štefl v.r.

                                                                                          ředitel školy