PEDAGOGICKÝ SBOR 2020/2021

 Jméno, příjmení

 TU/Pozn

Tel.

Mail

PaedDr. Pavel Štefl  ředitel školy  384 324 412 pstefl@5zsjh.cz
Mgr. Alena Mazancová  zástupce ředitele 384324431 amazancova@5zsjh.cz
 Mgr. Eva Čeloudová 2. A  eceloudova@5zsjh.cz

Mgr. Daniela Fleischmannová

9. B

dfleischmannova@5zsjh.cz

Mgr. Tomáš Vybíral

tvybiral@5zsjh.cz

Mgr. Petra Grünnova

3. A

pgrunnova@5zsjh.cz

Mgr. Petra Kratochvilova

8. B

pkratochvilova@5zsjh.cz

Mgr. Alice Slaninová

aslaninova@5zsjh.cz

Mgr. Romana Poznánová

7. A

rpoznanova@5zsjh.cz

Mgr. Markéta Bednářová

mbednarova@5zsjh.cz

Mgr. Iva Záhorková

4. A

izahorkova@5zsjh.cz

Kateřina Tůmová

ktumova@5zsjh.cz

Mgr. Jitka Mátlová

5. B

jmatlova@5zsjh.cz

Mgr. Zdeňka Mlčáková

1. B

zmlcakova@5zsjh.cz

Mgr. Anděla Mrkvičková

6. A

amrkvickova@5zsjh.cz

Ing. Kateřina Macasová, MBA

kmacasova@5zsjh.cz

Mgr. Libor Nedělka

5. A

lnedelka@5zsjh.cz

 Mgr. Olga Němcová

2. B

 onemcova@5zsjh.cz

Mgr. Marcela Plucarová

8. A

mplucarova@5zsjh.cz
Mgr. Hana Pragerová  1. A  hpragerova@5zsjh.cz
Mgr. Alice Strnadová  – astrnadova@5zsjh.cz
Mgr. Kateřina Bambulová  6. B  kbambulova@5zsjh.cz

Mgr. Věra Stachová

vstachova@5zsjh.cz

 Mgr. Věra Stárková  7. B vstarkova@5zsjh.cz
 Mgr. Dagmar Tupá  4. B  dtupa@5zsjh.cz

Mgr. Dana Valášková

dvalaskova@5zsjh.cz

 Iveta Valentová  3. B  ivalentova@5zsjh.cz

Mgr. Jitka Vyhlídková

9. A/výchovný poradce

jvyhlidkova@5zsjh.cz

——————–

—————–

———–

——————-

Karolína Housková

asistent

 

khouskova@5zsjh.cz

Kateřina Bartušková

asistent

kbartuskova@5zsjh.cz

Veronika Kolmanová

asistent

725769316

vkolmanova@5zsjh.cz

Bc. Kristýna Duchoňová

asistent

 

kduchonova@5zsjh.cz

Bc. Věra Šujaková

asistent

 

vsujakova@5zsjh.cz

Hana Müllerová asistent  hmullerova@5zsjh.cz

————————-

———————-

————

—————————–

Hana Tipplová

školní družina

384324431

htipplova@5zsjh.cz

Mgr. Petra Ouhelová

školní družina

pouhelova@5zsjh.cz

Dana Pixová

vedoucí školní družiny

723635110

dpixova@5zsjh.cz

Veronika Kolmanová

školní družina

vkolmanova@5zsjh.cz

————————-

————————— ————–

———————–

Lenka Švecová

 sekretářka

384324431

723561347

 sekretariat@5zsjh.cz

Olga Svobodová

vedoucí jídelny

384324109

723577296

osvobodova@5zsjh.cz

Jan Šimek

školník

384324431

———————

—————–

———–

——————–

Bc. Radek Kubíček

pověřenec pro ochranu GDPR

585155100

kubicek.dpo@kconsulting.cz