ZVÝŠENÍ ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JINDŘICHŮV HRADEC III, Vajgar 692

PSČ : 377 01

tel. : 384 324 431, 384 324 412

ID: pebmm9k


V Jindřichově Hradci dne 15. 6. 2022

 

Ředitelství výše uvedené základní školy sděluje, že vzhledem ke stále rostoucí finanční náročnosti k zajištění provozu školní družiny dojde od školního roku 2022/2023 ke zvýšení úplaty za školní družinu na 150 Kč měsíčně.

 

PaedDr. Pavel Štefl, ředitel školy