BRANNÁ SOUTĚŽ

Dne 3. 5. 2022 se konala Branná soutěž pro základní školy v Jindřichově Hradci. Zúčastnilo se 6 základních škol z Jindřichova Hradce, ZŠ Nová Včelnice, ZŠ Deštná a ZŠ Stráž nad Nežárkou. Soutěž se skládala z následujících disciplín: zdravověda, střelba ze vzduchovky, práce s buzolou a fyzické aktivity. Naše šestičlenné družstvo se umístilo na sedmém […]

Celý text


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 692, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodl, že vyhovuje […]

Celý text


JAZYKOVÉ ZKOUŠKY – ANGLICKÝ JAZYK

V březnu se konalo okresní kolo olympiády anglického jazyka v DDM v Jindřichově Hradci. V kategorii I. A se umístila na prvním místě naše žákyně Kristýna Mašková ze 7. A. Gratulujeme! Žáci, kteří se připravují na mezinárodní zkoušky Cambridge v úrovni Starters, Movers nebo Flyers pod vedením vyučujících naší školy mají možnost tyto zkoušky skládat 8. června 2022 v Jindřichově […]

Celý text


ANGLICKÉ VAŘENÍ

Žáci 7. A se jednoho dne místo v učebně sešli ve školní kuchyňce, v hodinách angličtiny totiž zrovna probírali všemi oblíbené téma Food. V kuchyňce se rozdělili do skupinek, dostali anglicky psané recepty na tyto cizokrajné dobroty – American Pancakes, Maple Snickerdoodles, a mohli začít. Míchali, vážili, pekli a smažili, nakonec své výtvory snědli. Všichni se shodli, že […]

Celý text