BRUSLÍM, BRUSLÍŠ, BRUSLÍME…

V pátek 25. 11. ukončili druháčci sedmitýdenní kurz bruslení, který se uskutečnil na zimním stadionu Jana Marka v Jindřichově Hradci. Za odborného vedení 4 trenérů se někteří naučili základům bruslení, někteří se dál zdokonalovali. Co je ale nejdůležitější… všem se tak líbilo, že mají obrovskou chuť bruslit dál 😁

Celý text


NÁVŠTĚVA HASIČSKÉHO SBORU

V pátek 11. listopadu 2022 navštívili žáci pátých tříd Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, přesněji Územní odbor Jindřichův Hradec. Po krátkém úvodu a zodpovězení dotazů hasiči dětem ukázali hasičárnu a její vybavení. Věnovali se jim naplno a žáci se dozvěděli mnoho zajímavostí. Nechyběly ani historky z výjezdů a pověděli jim také o výpomoci hašení požáru v Českém Švýcarsku. […]

Celý text


HALLOWEENSKÁ PÁRTY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V poslední říjnový den družina pořádala Haloweenskou párty. Děti soutěžily a vyhrávaly v tancích, sportovních a chvílemi i kreativních disciplínách. Za doprovodu hudby rozvlnily své masky a kdejaká čarodějnice, mumie nebo kouzelník by jen valily bulvy na to, jak úžasné a kreativní děti máme na 5. ZŠ. Od samého rána a začátku vyučování až po […]

Celý text


DEN PODZIMU

Páteční dopoledne si žáci 1. tříd užili se svými velkými kamarády z 9. tříd. Společně si všichni pouštěli draky, plnili úkoly, zahráli několik her a závěrem jim byl odměnou ohýnek, kde si všichni upekli buřtík na ohýnku. Celé dopoledne se nám vydařilo a těšíme se všichni na další společné akce.

Celý text


MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME I.

Rada města Jindřichův Hradec svým usnesením číslo 898/30R/2022 ze dne 17. 10. 2022 schválila zapojení základních a mateřských škol z Jindřichova Hradce do dotačního programu Jihočeského kraje My v tom Jihočechy nenecháme I, který je zamě­ře­ný na pod­po­ru školních a mimo­škol­ních akti­vit dětí a mládeže. Pro­gram je urče­ný pro rodi­ny s dět­mi ve věku od 3 do 19 let, kte­ré mají trva­lé byd­liš­tě […]

Celý text


RideWheel BESIP show/Bike show

RideWheel BESIP show/Bike show – pondělí 12.9. 2022 Těšit se můžete na představení sportu biketrial, program je i o bezpečnosti jízdy na kole s prvky dopravní výchovy. www.rw.ridewheel.cz školní hřiště/v případě nepříznivého počasí tělocvična 8:15 – 2. – 5. ročník 10:15 – 6.-9. ročník Program trvá cca 90 minut, na sezení budou připraveny lavičky. Cena […]

Celý text