Jídelna

PŘIHLÁŠKY STRAVOVÁNÍ PŘES INTERNET

Registrace služby
Navštivte kancelář vedoucí stravovacího provozu. Zde obdržíte Číslo zařízení k přihlášení pro objednávání stravy na internetu. Zároveň si zvolíte Vaše jedinečné přístupové jméno (uživatele) a heslo. Připravte si je dopředu. Uživatel – může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky  Heslo – může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky Můžete též zadat e-mailovou adresu, na kterou Vám systém může zasílat tyto zprávy:  potvrzení objednávky
nedostatečná výše konta
neodebraná strava
měsíční přehled
Heslo, e-mail a zasílané zprávy můžete kdykoliv později změnit po přihlášení do systému v sekci Nastavení uživatele.
Objednávání stravy
1. Od následujícího dne po registraci lze pak objednávat stravu též na internetu na adrese: www.strava.cz
2. Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte a potvrďte položku Zařízení. Toto číslo jste obdrželi při registraci služby (2502). Po zadani si v pripade, ze budete vyuzivat pouze 1 jídelnu zaškrtněte „uložit vybrané zařízení“. Při dalším zadávání jej nebudete jiz muset vyplňovat. Nyní jste nasměřováni do „své“ jídelny.
3. Vyplňte a potvrďte položky Uživatel a Heslo, které jste si zvolili při registraci služby (viz bod 1). Jste přihlášeni přímo do „své“ jídelny a můžete objednávat stravu.
4. Pro objednávání stravy potvrďte položku Objednávky. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat.
5. Ze systému se odhlašte potvrzením položky Odhlášení. Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na www.strava.cz .
6. Objednávku na další den musíte provést stejně jako na terminálu v jídelně tzn. pouze do 14:00.

Alergeny v potravinách

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum 13. 12. 2014 v souladu s potravinovým
právem.
(EU – 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21
ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10)
Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky
prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představují nebezpečí pro zdraví.
Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky,
pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.
Specifikace alergenů
Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék. Každý jedinec musí zjistit podle
příznaků, jaké potraviny se příště vyvarovat, jedině voda není alergenní.
Běžné potravinové alergeny:
Mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo 14 hlavních potencionálních alergenů, které
podléhají legislativnímu označení.
Za další alergeny lze považovat též jablka, hrušky, meruňky , broskve, jahody, rajčat, špenát,
aromatické byliny, ale ty neznačíme.
Značení alergenů je pouze informační požadavek:
Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např.
restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd. Dne 13. 12. 2014 bude
povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.
Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel
na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Není
možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným
žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin
a pokrmů. Školní jídelna zajišťuje stravování žáků podle jednotlivých věkových kategorií a
výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.
Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označujícím alergen.
Na jídelním lístku bude seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je
přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly požity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně

INKASO STRAVNÉHO

Je prováděno vždy k 20 dni měsíce.