ZÁKLADNÍ INFORMACE

Školní družina je školské zařízení pro výchovu dětí mimo vyučování. Jedná se o placenou službu. Cílem je řídit volný čas dětí, poskytovat zájmové vzdělávání, aktivně využívat volný čas.

Provoz ŠD:

  • 6. 00 – 8. 00
  • 11. 40 – 16. 30

První a poslední den školní docházky je družina otevřena do 13.00 hod.

Vychovatelky ŠD:

  • Dana Pixová
  • Hana Tipplová
  • Mgr. Petra Ouhelová
  • Bc. Věra Šujaková

Kontakt na ŠD:

Tel.: 723 635 110

E-mail: druzina@5zsjh.cz

Školné: 200 Kč/měs. částka bude stržena z elektronické pokladny.

Pokud žák bude opakovaně porušovat školní řád družiny, bude vyloučen.

Další aktivity ŠD budou v novém školním roce postupně aktualizovány na našich stránkách.