JAZYKOVÉ ZKOUŠKY V ANGLICKÉM JAZYCE CAMBRIDGE ENGLISH

V letošním školním roce se opět mohou připravovat žáci z 5. ročníků na mezinárodní zkoušky Cambridge English v úrovni Starters a žáci ze 7. ročníků v úrovni Movers pod vedením Mgr. Jitky Počtové. V úrovni Flyers se budou připravovat žáci z 8. ročníků s Mgr. Danielou Fleischmannovou. Přípravné kurzy začínají od října a v květnu mohou žáci absolvovat výše zmíněné zkoušky.