VÝZVA PĚŠKY DO ŠKOLY

https://peskymestem.cz/projekt/pesky-do-skoly/

Výzva probíhá během zářijového týdne v rámci Evropského týdne mobility
od 18. 9. do 22. 9. 2023

Letos pro nás poprvé a tak trochu na zkoušku.
Z oslovených žáků 5.- 9.třídy se přihlásilo 7 tříd.
Každá cesta se počítá!
Pojďte do školy pěšky, přijeďte na koloběžce či na kole.

Děti, které bydlí daleko mohou použít MHD nebo vystoupit z auta dále od školy a jít pěšky alespoň poslední úsek cesty.

Nezáleží na tom, kolik ujdete kilometrů, ale zda chodíte pravidelně.

Jedním z cílů výzvy je co nejvíce omezit zbytečnou automobilovou dopravu v bezprostřední blízkosti školy.

Do záznamových archů doplníme ve třídách způsob dopravy do školy.

Třída může kdykoliv během září uspořádat doprovodnou aktivitu, která bude souviset s tématem dopravy do školy, s vlivem na životní prostředí. Aktivita může děti seznamovat také s bezpečností v silničním provozu, vést k poznání místa, kde žijí.

Tak uvidíme, co se nám podaří splnit a s jakými nápady přihlášené třídy přijdou.

Držíme palce!