SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CERTIFIKÁTŮ CAMBRIDGE ENGLISH

Slavnostní předávání certifikátů úspěšným absolventům jazykových zkoušek v anglickém jazyce Cambridge English se uskutečnilo 8. září 2023 v Kapli svaté Maří Magdaleny. Na naší škole se v loňském školním roce připravovalo přes padesát žáků z 5., 7. a 8. ročníků pod vedením učitelek Mgr. Daniely Fleischmannové a Mgr. Terezy Madarové v úrovni Starters, Movers a Flyers. Všech 39 přihlášených žáků v různých úrovních úspěšně absolvovalo 7. června 2023 tyto mezinárodní zkoušky. Gratulujeme!