PŘÍPRAVA NA CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

V letošním školním roce se připravuje přes padesát žáků od 5. do 8. ročníku v přípravných kroužcích Starters, Movers a Flyers na mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge z anglického jazyka. Obsah zkoušky Starters, Movers a Flyers odráží očekávané znalosti a dovednosti dětí v mezinárodním kontextu v daném věku. Cílem učení se jazyku je schopnost jeho aktivního užití, proto jsou u mezinárodních zkoušek zdůrazňovány praktické dovednosti – schopnost porozumět a vyjádřit se. Zkouška v úrovni Flyers je na mnohých středních školách uznávána při přijímacích řízeních.