HALLOWEEN 2022

Na oslavu svátku Halloween jsme se chystali několik týdnů předem.

V hodinách pracovních činností, výtvarné výchovy nebo i při pobytu v družině jsme vymýšleli, malovali, vyráběli výzdobu školy. Díky rekonstrukci školy jsme nemohli mít oblíbenou večerní Halloweenskou procházku školou s jednotlivými strašidelnými zastaveními. Místo toho jsme si atmosféru tohoto svátku užívali v podobě různých strašidelných úkolů v hodinách anglického jazyka, hudební výchovy, českého jazyka, matematiky a dalších předmětů.

Už teď se těšíme na příští Scary Halloween 2023! Žáci I. + II. stupně.