KARNEVAL

Masopustního karnevalu se zúčastnili žáci 1.a 2. tříd. Děti přišly v kostýmu již ráno a karnevalu si užily hlavně v tělocvičně školy.