RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Letos se na naší škole po dlouhé době uskutečnila recitační soutěž. Nejdříve proběhla třídní kola a poté vybraní žáci soutěžili v přednesu ve školním kole.