INFORMACE O STRAVOVÁNÍ

Na základě krizového opatření v souvislosti s Usnesením vlády České republiky škola od 14. 10. 2020 přechází na distanční výuku všech žáků. 

    V souvislosti s tím Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 z Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č. 35 je  povinna zajistit péči dětem, jejichž rodiče jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníky ozbrojených bezpečnostních sil včetně stravování. 

    Z výše uvedeného důvodu je stravování pro kmenové žáky školy do odvolání zrušeno a školní jídelna funguje pouze v omezeném režimu stravování pro výše uvedené děti záchranných složek.  

  

                                                                     PaedDr. Pavel Štefl, ředitel školy