VÝSKYT COVIDU-19 VE ŠKOLE

Z důvodu výskytu covidu – 19 u jednoho žáka naší školy byla od dnešního dne  23. 9. 2020 nařízena hygienickou stanicí karanténa ve třídě 5. A.

V této třídě bude povinně zahájena distanční výuka.

Vzhledem ke stávající situaci doporučuji i žákům 1. stupně základní školy používat při vyučování roušky nebo jinou odpovídající ochranu.

 

ředitel školy: PaedDr. Pavel Štefl, v.r.