SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH ŽÁKŮ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JINDŘICHŮV HRADEC

Psč: 377 04                                                                             sídl. Vajgar 692/III

Telefon: 384 324 431                                                                       www.5zsjh.cz

Telefon+fax: 384 324 412                                                      e-mail: info@5zsjh.cz


v Jindřichově Hradci 29. 5. 2020

 Vyřizuje: Mgr. Alena Mazancová

 

Vážení rodiče,

zveme Vás na schůzku rodičů budoucích žáků prvních ročníků, která se bude konat ve čtvrtek 18. 6. 2020 v 16.00 hod. v  budově 5. ZŠ v Jindřichově Hradci – v jídelně.

Třídní učitelky Vás seznámí s požadavky na přípravu budoucích žáků, s organizací školního

vyučování a odpoví  Vám  na Vaše dotazy a pod.

Na schůzku přineste přiložený vyplněný dotazník k nástupu do 1. třídy