UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE ŽÁKŮ 2. STUPNĚ

Organizace otevření školy pro žáky 2. stupně základní školy

1, Z technických a organizačních důvodů se škola otevírá pro dobrovolné zájemce v omezeném režimu takto:

  • pro 6. ročníky vždy pouze v pondělí, začátek  8. 6. 2020, příchod do školy od  8,00 hodin do 8,15 hodin;
  • pro 7. ročníky vždy pouze v úterý, začátek  9. 6. 2020, příchod do školy od  8,00 hodin do 8,15 hodin;
  • pro 8. ročníky vždy pouze ve středu, začátek  10. 6. 2020, příchod do školy od  8,00 hodin do 8,15 hodin;

2, Při příchodu do školy budou žáci rozděleni do skupin (maximální počet 15 žáků).

3, Výuka bude zaměřena na předměty matematika a český jazyk, žáci si přinesou učebnice, sešity, rýsovací pomůcky apod., předpokládaný konec vyučování bude kolem 12,00 hodin.

4, Školní jídelna nebude pro žáky 2. stupně z organizačních důvodů otevřena.

5, Kromě pomůcek na vyučování a svačiny si žáci přinesou dvě ochranné roušky, přezůvky a igelitový sáček na odkládání roušek (dezinfekci zajistí škola).

6, Při nástupu žák dodá „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“, formulář je ke stažení na webových stránkách školy nebo bude v listinné podobě umístěn ve vestibulu školy (škola bude zamčena, je nutné zvonit). Bez tohoto vyplněného formuláře nelze žáka do skupiny přijmout. Datum na čestném prohlášení nesmí být starší než 3 dny.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění si můžete stáhnout z tohoto odkazu.