UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. STUPNĚ

Organizace otevření školy pro žáky 1. stupně základní školy

 1. Škola se otevírá v omezeném režimu od pondělí 25. 5. 2020 od 8,00 hodin (po rozdělení do skupin bude začátek vyučování pro danou skupinu upřesněn tak, aby nedocházelo ke kumulaci většího počtu žáků v daném čase).
 2. Výuka převážně hlavních předmětů bude probíhat do oběda, po obědě škola zajistí zájmové vzdělávání žáků (školní družina nebude fungovat – skupiny nelze sdružovat).
 3. Odpolední blok – zájmová činnost bude probíhat nejpozději do 16,00 hodin. Tato činnost není povinná, žák se nemusí účastnit. Po ukončení dopoledního vyučování, popř. po obědě, může žák na písemnou žádost rodičů kdykoliv odejít.
 4. Školní jídelna bude v provozu.
 5. Účast na vyučování je dobrovolná.
 6. Vyučování bude probíhat každý pracovní den.
 7. Vzhledem k situaci musí rodiče počítat i s tím, že jednotlivé skupiny budou tvořit žáci z různých tříd, případně i ročníků. Nelze tedy zajistit to, že každý žák bude mít svoji třídní učitelku. Každá skupina musí mít maximálně 15 žáků a stálé vyučující.
 8. Účast ve škole musí zákonní zástupci nahlásit třídnímu učiteli nejpozději do pondělí 18.5.2020. Po tomto datu nelze žáka přihlásit (nařízení MŠMT).
 9. Kromě pomůcek na vyučování a svačiny si žáci přinesou dvě ochranné roušky, přezůvky a igelitový sáček na odkládání roušek (dezinfekci zajistí škola).
 10. Při nástupu žák dodá „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“, formulář je ke stažení na webových stránkách školy nebo bude v listinné podobě umístěn v obálce u hlavního vchodu školy.
 11. Bez tohoto vyplněného formuláře nelze žáka přijmout do skupiny.
 12. Rodiče jsou povinni vyplnit do 18. 5. 2020 přiložené závazné přihlášky k výuce, k odpolednímu bloku a ke stravování ve školní jídelně. Formulář je opět ke stažení na webových stránkách školy nebo bude v listinné podobě umístěn v obálce u hlavního vchodu školy. Vyplněné formuláře zašlete třídnímu učiteli mailem nebo osobně vhoďte do schránky u hlavního vchodu školy do 18. 5. 2020. Čestné prohlášení o bezinfekčnosti přinese žák první den nástupu do školy. Datum nesmí být starší než 3 dny.

Závaznou přihlášku si můžete stáhnout z tohto odkazu.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění si můžete stáhnout z tohoto odkazu.