UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ

Organizace otevření školy pro žáky 9. ročníků k přípravě na přijímací zkoušky na SŠ

  1. Škola se otevírá od pondělí 11. 5. 2020 v 7,45 hodin (po rozdělení do skupin bude začátek vyučování pro danou skupinu na následující dny upřesněn).
  2. Vyučování bude zaměřeno na přípravu na přijímací zkoušky – Čj a M.
  3. Účast na vyučování je dobrovolná.
  4. Vyučování bude probíhat 3 krát týdně – pondělí, středa, pátek (2 hodiny český jazyk a 2 hodiny matematika).
  5. Příprava ve skupinách – maximálně 15 žáků, skupina neměnná.
  6. Účast ve skupině musí zákonní zástupci nahlásit nejpozději do středy 6.5.2020 (žáka nelze zařadit do skupiny později, než k 11.5.2020).
  7. Školní jídelna nebude v provozu, žáci si přinesou vlastní stravu.
  8. Kromě pomůcek na vyučování a svačiny si žáci přinesou dvě ochranné roušky, přezůvky a igelitový sáček na odkládání roušek (dezinfekci zajistí škola).
  9. Při nástupu žák dodá „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“, formulář je ke stažení v tomto odkazu nebo bude v listinné podobě umístěn v obálce u hlavního vchodu školy. Bez tohoto vyplněného formuláře nelze žáka přijmout do skupiny.