OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY V OBDOBÍ HLAVNÍCH PRÁZDNIN

Po projednání se zřizovatelem dne 3. dubna 2023 a v souladu s § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění přerušujeme v době od 1. července do 1. září 2023 provoz školní družiny při  Základní škole Jindřichův Hradec III, Vajgar 692                                                                                       PaedDr. Pavel Štefl v.r.                                                                                           ředitel školy

Celý text


V ČESKÉ TELEVIZI VIDĚLI ŽÁCI 9. A I DANIELA STACHA

V úterý 26. dubna 2023 se vydala třída 9.A spolu s paní učitelkou Růžičkovou a Filsakovou do Prahy. Cílem exkurze se stala budova zpravodajství České televize, kde si žáky vyzvedl Ladislav Doležal, dlouholetý pracovník ČT, který byl jejich průvodcem. V rámci exkurze žáci zavítali do virtuálního studia, studia Událostí a Sportu. Největším překvapením během exkurze bylo setkání se […]

Celý text


ODZNAK VŠESTRANNOSTI

V úterý 4. 4. 2023 se v obou tělocvičnách naší školy konalo již tradičně okresní kolo Odznaku všestrannosti. Závodilo se v 5 disciplínách – trojskok z místa, hod medicinbalem, švihadlo na 2 min., kliky na 2 min., dribling – slalom na 2 min. Soupeři přijeli ze Slavonic, Nové Bystřice, Strmilova, Jarošova n. N. a  Lomnice […]

Celý text


NOC S ANDERSENEM

Poslední březnový páteční večer a noc opět patřily spaní ve škole a Noci s Andersenem, tentokrát na téma Disney. Přes sto dětí prvního stupně postupně splnilo 8 úkolů spojených s tvorbou studia Disney. Některé z úkolů můžete zhlédnout v galerii nebo v odkazu. Nejlepší část večera ale již tradičně začíná až po dokončení posledního úkolu, […]

Celý text


ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

A jaký byl? Byl přeci květinový. A kdo? No přeci Zápis pro budoucí prvňáčky. Také jako na ostatních školách v našem městě se konal dne 4. 4. 2023 zápis do prvních tříd. Školu přišlo obhlédnout mnoho dospělých, ale hlavní pozornost byla věnována budoucím prvňáčkům. Ti plnili úkoly pod vedením paní učitelek, které prověřovaly jejich znalosti […]

Celý text


JAZYKOVÁ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE

Na začátku března se konalo okresní kolo tzv. Olympiády v anglickém jazyce v Domě dětí a mládeže v Jindřichově Hradci. V kategorii I. A skončil Šimon Dejmek (7. A) na 7. – 8. místě z 16 účastníků a v kategorii II. A se umístila Sára Plucarová (9. A) z 23 účastníků na druhém místě. Blahopřejeme!

Celý text


SPOLEČNÉ BUBNOVÁNÍ

V úterý 7.března navštívil naši školu Zdeněk Roller (autor drumbenu) s programem společného bubnování. Originální rytmické techniky úplně pohltily všechny zúčastněné děti i paní učitelky. Každý žák měl svůj rytmický nástroj (drumben) a všichni si společně vyzkoušeli zabubnovat v různých rytmech Afriky, Austrálie či Evropy. Dětem se z tělocvičny vůbec nechtělo a nemohou se dočkat, […]

Celý text


TÝDEN ZDRAVÝCH SVAČIN

Ovoce a zelenina, to je zdravé, to je prima… 🙂 Celý jeden únorový týden věnovali žáci 1. a 2. tříd zdravé výživě a za pomoci šikovných maminek i tatínků „Zdravým svačinkám“. Pondělí věnovali ovoci, v úterý si pochutnali na zelenině, středa byla věnována mléčným výrobkům, čtvrtek tmavému pečivu a pátek libovolné kombinaci zdravých potravin.

Celý text


ORGANIZACE ZÁPISU DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy na školní rok 2023/2024 proběhne v úterý 4. dubna 2023 od 14,00 hodin do 17,30 hodin. Rodiče budoucích spádových žáků obdrží nejpozději do 24. března 2023 doporučený dopis, který bude obsahovat tyto dokumenty: A, žádost o přijetí do 1. ročníku – vyplní rodiče; B, zápisní list – vyplní […]

Celý text


ŠKOLNÍ KOLO RECTAČNÍ SOUTĚŽE

Dne 24. 2. 2023 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže 1. – 5.ročníků. Porota měla velmi složitou úlohu vybrat postupující do okresního kola, protože většina vystoupení byla velmi krásná a dobře připravená. Naši školu budou 7. 3. v DDM reprezentovat tito žáci: Justýna Košťálová – 1. kategorie Ondřej Ondřej – 1. kategorie Lucie Knížová – […]

Celý text