ŽÁDOST O ZÁPIS DÍTĚTE DO 1. ROČNÍKU ZŠ

Elektronickou přihlášku naleznete pod tímto odkazem.

Pokud někdo nemá možnost vyplnit přihlášku elektronicky, lze tuto přihlášku vyplnit přímo při zápisu ve škole.