INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD

Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 692

Zápis žáků do 1. ročníku se uskuteční 9. 4. 2024 od 14:00 do 17:30 hod.

Zápis se uskuteční elektronickou přihláškou – Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku ZŠ.

Tuto žádost najdou zákonní zástupci dítěte na webových stránkách školy – www.5zsjh.cz. Žádost bude zpřístupněna od 14. 3. 2024.

Žádost můžete vyplnit následujícími postupy:

  1. doma, pak žádost vytisknete, podepíšete a v den zápisu přinesete s sebou
  2. vyplníte v den zápisu přímo ve škole – tedy 9. 4. 2024

K zápisu se dostaví dítě v doprovodu zákonných zástupců. Ti vezmou s sebou vytištěnou žádost o zápis, dále rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Pokud budou rodiče žádat o odklad školní docházky, budou postupovat takto:

  • vyplní žádost o zápis dítěte do 1. ročníku
  • vyplní žádost odklad (je přílohou žádosti o přijetí)
  • přiloží doporučení školského poradenského zařízení
  • přiloží doporučení lékaře, obvykle pediatra

Tyto dokumenty přinesou v tištěné podobě s sebou k zápisu. Pokud některý z nich nebudou ještě mít, dodají nejpozději do 30. 5. 2024.

Výsledky zápisu budou zveřejněny 30. 4. 2024 na webových stránkách školy a na úřední desce školy. Rozhodnutí o odkladu si rodiče po vyřízení vyzvednou v ředitelně školy. Tento dokument vyžadují mateřské školky.