TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Naše škola se aktivně zapojuje do Tříkrálové sbírky, která probíhá pravidelně od 1. ledna do 14. ledna. Každá koruna vhozená do kasičky pomáhá potřebným a budeme rádi, že můžeme přispět i my.
Kasička bude umístěna na lavici v prostoru u šaten.