POHÁR ROZHLASU

Atletická soutěž základních škol bývá prověrkou výkonů v běžeckých, skokanských a technických disciplínách jako je hod kriketovým míčkem nebo vrh koulí. Soutěží se ve dvou věkových kategoriích, každá škola většinou vysílá do soutěže dívčí i chlapecké družstvo.
A jak se letos dařilo našim závodníkům?
Mladší žáci získali 3. místo z 9-ti škol okresu, Adam Hrádek se v jednotlivcích umístil na skvělém 5. místě, Michal Stankovský byl šestý, Honza Kandra dvanáctý, Matyáš Popov dvanáctý ze 73 závodníků. Mladší žákyně obsadily 7. místo z 10-ti škol, nejvýše se umístila Denisa Hynková, byla jedenáctá ze 76 dívek. Starší žáci a žákyně obsadili shodně deváté místo z 11-ti škol.
K nejlepším výkonům patří 55,86 m Honzy Kandry v hodu míčkem, ve skoku vysokém s minimálním tréninkem 1,46 m Oty Fischera.
Poděkování za reprezentaci školy si zaslouží všichni závodníci.