SPORTOVNÍ PROJEKT OSMÝCH TŘÍD

K motivaci mladších dětí k pohybu a k soutěžení jsme využili zapojení školy do celorepublikového tělovýchovného projektu Sazka olympijský víceboj a znalosti žáků 8. AB v jeho disciplínách. Žáci osmých tříd vysvětlovali a předváděli soutěžní disciplíny, pomáhali s jejich zvládnutím i hodnocením, s měřením výkonů i celkovým vyhodnocením sportovního dne.
Projekt byl rozdělen do dvou dnů, nejdříve soutěžili prvňáci a druháci, druhý den je na školním hřišti vystřídaly děti z 3. a 4. tříd.
Soutěžení probíhalo v těchto disciplínách: skok daleký, hod kriketovým míčkem, běh na 60 m, skok z místa, stoj na jedné noze tzv. čáp, hod basketbalovým míčem a T-běh. Na závěr, za mohutného povzbuzování a podpory všech zúčastněných, se běželo, šlo i popobíhalo 400 m.
Po skončení projektu uznali osmáci náročnost při organizování soutěže, kladně hodnotili možnost prožít sportovní půlden s mladšími dětmi.