OSMÁCI OBJEVOVALI PRAHU

Školní výlety osmých tříd nebyly letos sportovní a v přírodě, ale cílem bylo naše hlavní město.
Program byl jednoduchý, ale časově a pro někoho i fyzicky náročný. Adrenalinem byla pro mnohé už cesta vlakem. Po příjezdu na hlavní nádraží následoval rychlý přesun metrem a tramvají na Pražský hrad, kde jsme s průvodkyní strávili téměř 3 hodiny. Viděli jsme střídání stráží, čtyři hradní nádvoří a interiéry katedrály sv. Víta, Starého královského paláce, Basiliky sv. Jiří a Zlatou uličku.
Seznámili jsme se (i když něco jsme si pamatovali z hodin vlastivědy a dějepisu 😁) s historií, architekturou, známými architekty a především panovníky, kteří se zasloužili o rozvoj Pražského hradu.
Po krátkém občerstvovacím a nakupovacím rozchodu na Václavském náměstí, jsme se sešli „pod ocasem“ a vyrazili do Muzea fantastických iluzí. Hodina byla tak akorát a brzy jsme objevovali historii 20. století v Národním muzeu, podívali se z kopule muzea na místa, která jsme ten den navštívili a obdivovali expozici Evoluce. A někdo i minerály.
Bylo to fajn, ale příští rok vyrazíme raději k vodě?!