PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM

Vážení rodiče, vedení školy velmi děkuje za finanční i materiální pomoc, díky které se mohla uskutečnit 7. 6. 2023 Zahradní slavnost. Vám všem patří veliký dík. I když nám počasí moc nepřálo, věříme, že jste si to vy i děti užili ( my všichni tedy ano – bylo to super). Budeme se těšit zase za rok, ale bez vaší pomoci se to opět neobejde. Tedy ještě jednou – moc děkujeme!
Vaše vedení školy