DRAVCI

Ve středu 10. května měli všichni žáci školy možnost seznámit se s běžnými i méně obvyklými druhy dravců a sov. Zayferus o.p.s přivezla přibližně dvě desítky ptáků všech velikostí od poštolky vrabčí přes zajímavě zbarvené karančo jižní až po orla bělohlavého, seznámila nás s typickými rysy jednotlivých druhů a péčí o ně. Při letových ukázkách jsme měli možnost vidět sokola šahina a jeho chytání kořisti za letu, luňáka hnědého při chytání hada i obrovského orla bělohlavého. Dva vítězové hry dostali šanci stát se na malou chvíli sokolníkem a vypustit dravce či si ho naopak nechat přistát na ruku. Letové ukázky přilákaly i hradecké dravce, a tak jsme na obloze mohli pozorovat i místní orly mořské.