ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 692, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodl, že

vyhovuje žádosti zákonných zástupců o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 od školního roku 2023/2024 pro žáky, kteří jsou zapsáni pod těmito registračními čísly.

Pořadové
číslo
Registrační
číslo
uchazeče
Pořadové
číslo
Registrační
číslo
uchazeče
Pořadové
číslo
Registrační
číslo
uchazeče
1zápis5zs230217zápis5zs232833zápis5zs2351
2zápis5zs230318zápis5zs232934zápis5zs2352
3zápis5zs230419zápis5zs233035zápis5zs2353
4zápis5zs230520zápis5zs233136zápis5zs2354
5zápis5zs230621zápis5zs233237zápis5zs2355
6zápis5zs230722zápis5zs233438zápis5zs2357
7zápis5zs230823zápis5zs233639zápis5zs2359
8zápis5zs230924zápis5zs233740zápis5zs2360
9zápis5zs231325zápis5zs233941zápis5zs2361
10zápis5zs231726zápis5zs234042zápis5zs2363
11zápis5zs231827zápis5zs234143zápis5zs2364
12zápis5zs231928zápis5zs234244zápis5zs2367
13zápis5zs232229zápis5zs2345
14zápis5zs232330zápis5zs2346
15zápis5zs232431zápis5zs2348
16zápis5zs232732zápis5zs2350

V měsíci červnu uskutečníme schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků. Pozvánku obdržíte poštou na vámi uvedenou adresu v zápisovém lístku.

 

Vyvěšeno: 28. 4. 2023

 

PaedDr. Pavel Štefl
ředitel školy