ORGANIZACE ZÁPISU DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy na školní rok 2023/2024 proběhne v úterý 4. dubna 2023 od 14,00 hodin do 17,30 hodin.

Rodiče budoucích spádových žáků obdrží nejpozději do 24. března 2023 doporučený dopis, který bude obsahovat tyto dokumenty:

A, žádost o přijetí do 1. ročníku – vyplní rodiče;

B, zápisní list – vyplní rodiče;

C, žádost o odklad školní docházky (vyplní pouze rodiče, kteří budou na základě školní nezralosti dítěte žádat o odklad);

 

Tyto výše uvedené dokumenty je nutné vyplnit a přinést s sebou k zápisu  spolu s rodným  listem dítěte.

Rodiče nespádových žáků vyplní požadované dokumenty přímo u zápisu.

 

Na základě těchto dokumentů škola vystaví rozhodnutí o přijetí nebo rozhodnutí o odkladu. Tato rozhodnutí budou následovně zveřejněna na webové stránce naší školy pod registračními čísly, která jsou dětem přidělena.

K žádosti o odklad škola podle zákona musí požadovat stanovisko o školní nezralosti od dětského lékaře a od školského poradenského zařízení. Tyto dva dokumenty přineste k žádosti o odklad.

 

Kritéria přijetí žáků:

1, přednostně žáci ze spádové oblasti (školský zákon);

2, budoucí žáci, kteří již mají na naší škole sourozence;

3, ostatní budoucí žáci.

Škola otevře pro následující školní rok dvě první třídy do celkového počtu 58 žáků. V případě vyššího uvedeného počtu dojde k losování u těch budoucích žáků, kteří nespadají do našeho spádového obvodu školy.

 

Zápis ukrajinských dětí do 1. tříd základních škol proběhne rovněž v tomto termínu, tedy 4. dubna 2023.

 

V Jindřichově Hradci dne 3. 3. 2023

ředitel školy: PaedDr. Pavel Štefl, v.r.