DĚJEPISNÁ EXKURZE TUTANCHAMON BRNO

Žáci šestých ročníků navštívili výstavu Tutanchamon v Brně 14. prosince 2022. Faraon Tutanchamon byl považován za živoucího boha mezi lidmi a víra Egypťanů v posmrtný život dala vzniknout složitým pohřebním rituálům. V roce 1922 archeolog Howard Carter objevil nevyloupenou hrobku tohoto faraona. Kopii hrobky tohoto panovníka se spoustou artefaktů si žáci mohli prohlédnout pomocí moderních technologií, které jim pomohly pochopit dobu, ve které faraon Tutanchamon vládl a i těžkosti archeologů při jejím nalezení ve 20. století. Žáci si tyto informace zaznamenávali do pracovního listu, který následně využili ve škole v hodině dějepisu.