VÝLET – BÍLÁ SKÁLA – 5. AB

Ve dnech 16. a 17. 6. prožily třídy 5.A a 5.B školní výlet, který se konal na táboře Bílá skála nedaleko Číměře. Hned po příjezdu přivítal rodiče s dětmi prudký déšť, během kterého se všichni ubytovali ve svých chatkách. Jakmile déšť ustal, vydali se všichni sbírat dříví na oheň. První den, díky pestrému programu, který byl pro děti přichystaný, plynul čas rychlostí blesku. Žáci 5.A mohli předvést předem připravené divadelní scénky a děvčata z 5.B obohatila večer o módní přehlídku. A co by to bylo za pobyt na táboře bez stezky odvahy, kde všichni úspěšně překonali svůj strach a stezkou prošli. Ráno všechny vzbudilo sluníčko a další den mohl začít. Po bohaté snídani se většina zapojila do přípravy guláše k obědu a čekala nás spousta zábavných skupinových her, které zaplnily celé dopoledne. Po druhé hodině jsme se úspěšně bez jediného zranění a plní krásných vzpomínek všichni rozloučili a vydali se ke svým domovům. Na výlet budeme rádi vzpomínat a těšit se na zážitky budoucích let.