PREVENTIVNÍ PROGRAMY

V letošním roce se žáci naší školy mohli zúčastnit preventivních programů, kterými provází pan Radim Strojek z ACETu. Realizované programy umožní žákům snadnější rozpoznávání rizik, pojmenování a hledání východiska ze situace. Součástí dvouhodinových setkání jsou různé skupinové aktivity a diskuse k tématu. Jsou používány příklady ze skutečných událostí i zkušenosti účastníků.
Pro 6. ročník to byla Etická výchova a třídní kolektiv. Účastníci si formou aktivit vyzkoušeli důležitost spolupráce, komunikace, poznávání se, respektu a tolerance k ostatním.
Z bloku přednášek „Zvol si život“ to byl ještě pro 7., 8. a 9. ročník Kult krásného těla, Závislosti, Skrytá nebezpečí internetu, Finanční gramotnost.
Cílem je intenzivní a dlouhodobá spolupráce lektora se žáky i výběr témat, která je zajímají. Tentokrát si žáci aktivity užili a mohou se těšit se na jejich pokračování na podzim.