INFORMACE PRO RODIČE

Od 31. 1. 2022 na základě informace z MŠMT platí, že se nemusí testovat žáci, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění Covid 19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 30 dnů. Pozitivní PCR test musí rodiče žáka doložit potvrzením – např. přeposláním sms o pozitivním výsledku testu třídnímu učiteli.