NÁRODNÍ PLÁN DOUČOVÁNÍ

Informace pro zákonné zástupce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID – 19. Cílem programu je zajistit přednostní doučování žákům, kterým hrozí školní neúspěch nebo u nich došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Doučování může probíhat ve skupinkách i individuálně.

Škola bude oslovovat žáky a nabízet jim tuto vzdělávací příležitost. Toto doučování je pro žáky zdarma.

V současnosti připravujeme organizaci a personální zajištění tohoto doučování.

 

V Jindřichově Hradci dne 13. 9. 2021

 

 

PaedDr. Pavel Štefl, v.r.