MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Vláda ČR ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví zakazuje s účinností od 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základních a středních školách a školských zařízení podle zákona č. 561/2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem ve výskytu onemocnění koronavirem.

Dochází tedy k uzavření školy, školní družiny i školní jídelny. Opatření je platné až do odvolání.

Ředitelství školy