TONDA OBAL NA CESTÁCH

Tonda obal

Ve středu 25.9. 2019 přijela do naší školy putovní výstava Tonda obal na cestách od společnosti Eko-kom a.s.
Všichni žáci od prvních až do devátých tříd se v rámci tohoto  programu vystřídali na ekologických besedách, při kterých se během jedné vyučovací hodiny učili třídit odpady a dozvěděli se o jejich dalším využití.
Cílem této besedy je  podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů.