CAMBRIDGE A LONDÝN

Cambridge

12. 9. 2019 se v kapli Svaté Máří Magdalény konalo předávání cambridgeských certifikátů. Cambridgeské zkoušky jsou mezinárodně uznávané zkoušky, ve kterých děti prokazují své znalosti anglického jazyka v oblastech psaní, mluvení, poslechu a čtení. Na naší škole děti připravujeme na 3 úrovně – Starters, Movers a Flyers. Žáci mohou celkově získat až 15 erbů. Bylo pro nás velmi příjemným překvapením, že většina našich svěřenců získala maximální počet. Předávání certifikátů v krásném prostředí kaple pak bylo milou tečkou za celoroční snahou naší i našich žáků.

Anglie

Své znalosti anglického jazyka mohou žáci 8. a 9. ročníků např. zúročit při zájezdech do Velké Británie, které na naší škole pořádáme každé dva roky. Příležitost měli v květnu 2019, kdy jsme mj. navštívili Londýn a jeho pamětihodnosti, Warner Bros studio věnované Harry Potterovi, letecké muzeum Duxford a mnoho jiných úžasných míst. Zájezd se všem opravdu líbil, především pak možnost komunikovat anglicky v rodinách, kde byly děti ubytovány.