Formuláře učitelé

Podklady pro pedagogickou radu

Žádost o uvolnění žáků-zájezd

Žádost o přijetí

Žádost o uvolnění z předmětu

Záznam o úvodním seznámení žáků s bezpečností ve škole – 23

Žádanka

Žáci s poruchami

Výlety-vyúčtování

Výsledky prověrek

Poledne 10

Údaje na přihlášky na SŠ

Msmt_prihlaska__SS_1213_denni

IVP nový

PLPP

Souhlas k pořizování fotografií a autorská práva

Souhlas_osetreni_deti_zaku_20120411

Msmt_prihlaska__SS_1213_talent

6.2 Školní projekt

Akce třídy

Pobyt dětí o přestávce

Vyhodnocení podpůrných opatření

Výchovná opatření

Posudek_zdravotní_způsobilost – ZŠ

Cestovní příkaz formulář

Fodcizení

Pracovní sešity

Výkaz prac. doby

Výlety BOZP

Sdělení školy pro PPP

GDPR Souhlas rodičů se zpracováním OÚ dítěte- ZŠ

Informovanost a stanoviska zákonného zástupce žáka