Aktuality

31. 8. 2022

Plán práce na měsíc září

26. 8. 2022

Organizační zabezpečení školního roku 2022/2023

31. 5. 2022

Plán práce na měsíc červen

2. 5. 2022

Plán práce na měsíc květen

1. 4. 2022

Plán práce na měsíc duben

28. 2. 2022

Plán práce na měsíc březen

28. 1. 2022

Plán práce na měsíc únor

30. 12. 2021

Plán práce na měsíc leden

8. 12. 2021

Plán práce na měsíc prosinec

4. 11. 2021

Plán práce na měsíc listopad

1. 10. 2021

Plán práce na měsíc říjen

9. 9. 2021

Plán práce na měsíc září

27. 8. 2021

Příklady český jazyk a literatura

Příklady cizí jazyky

Organizační zabezpečení školního roku 2021/2022

24. 5. 2020

Plán práce na měsíc červen

29. 9. 2020

Školní řád doplněk

24. 9. 2020

Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem

22. 9. 2020

Příručka Microsoft Teams

31. 8. 2020

Plán práce na měsíc září

24. 8. 2020

Výroční zpráva 2019/2020

Opatření virus 2020/2021

Soubor pedagogiko-organizačních informací

1. 6. 2020

Plán práce na měsíc červen

11. 5. 2020

Opět vás zdravím
V příloze zasílám informace rodičům o nástupu žáků 1.stupně a potřebné přihlášky. Tyto informace budou samozřejmě zveřejněny na webu naší školy.
Žádám třídní učitele, aby se telefonicky nebo mailem kontaktovali s rodiči a upozornili je na tyto informace na našem webu.
Nejpozději v úterý 19.5. hned ráno potřebuji od vás informace o počtech přihlášených žáků včetně přihlášek. U žáků, kteří nastoupí potřebuji vědět, zda se bude realizovat odpolední činnost a školní jídelna.
Ve středu 20. 5. svolávám poradu od 8,00 hodin.
20. 5. 2020 se bude odvážet sběr papíru, budeme potřebovat vaši pomoc.
Pavel

5. 5. 2020

Tímto vás svolávám na poradu do školy ve čtvrtek dne 7. 5. 2020 v 8,00 hodin.

Průvodní dopis pana ministra

Čestné prohlášení

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2018/2020

28. 4. 2020

Dopis Ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků v druhém pololetí školního roku 2019/2020

Postupy hodnocení

15. 4. 2020

Ped.rada 3.čtvrt.