ŠKOLNÍ JÍDELNA – ZMĚNA ÚČTU

Prosíme strávníky, kteří mají účet u České spořitelny do 19.09.2018 o změnu souhlasu s inkasem na číslo účtu:  35 – 0604179339/0800
Děkuji, vedoucí školní jídelny