EU peníze školám

Registrační číslo projektu – CZ.1.07/1.4.00/21.1910

Základní škola zpracovává v rámci šablony III/2 DUMy pro vzdělávací oblasti :

Člověk a zdraví

Jazyk a jazyková komunikace

Informační a komunikační technologie

Člověk a příroda

Umění a kultura

Člověk a společnost

Matematika a její aplikace

Dále jsou vytvářeny VM pro vzdělávací oblasti:

Jazyk a jazyková komunikace – šablona I/2

Matematika a její aplikace – šablona IV/2

Člověk a jeho svět – šablona V/2

Umění a kultura – šablona – I/2

K 28. 2. 2013 byly dokončeny následující sady a ty jsou k dispozici u vedení školy (uvedeno níže):

III/2 – Starověk – Dějepis – 6. ročník

III/2 – Novověk – Dějepis – 8. ročník

III/2 – Směsi, částicové složení látek a chemické prvky – Chemie – 8. ročník

III/2 – Látky a tělesa – Fyzika – 6. a 7. ročník

Mgr. Alena Mazancová ( zástupce ředitele ), email: amazancova@5zsjh.cz poskytne na požádání DUMy pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR.

Pokud na Váš email nepřijde odpověď do týdne, neváhejte zatelefonovat na toto číslo 384 324 431.