NAVÝŠENÍ CEN OBĚDŮ

Ředitelství školy oznamuje, že vzhledem k neustálému zvyšování cen potravin dojde od 1. 10. 2022 k úpravě kalkulace finančních nákladů pro žáky za obědy ve školní jídelně takto:

1, kategorie žáků 6 – 11 let: 30 Kč;
2, kategorie žáků 11 – 15 let: 32 Kč;
3, kategorie žáků 15 a více let: 34 Kč;

V Jindřichově Hradci dne 30. 8. 2022

ředitel školy: PaedDr. Pavel Štefl, v.r.