DEN DĚTÍ 2. STUPEŇ

V pátek 27. 5. 2022 pořádala naše základní škola Den dětí pro žáky na 2. stupni. Učiteli a pedagogickými pracovníky byla vytvořena taková stanoviště, aby se mohly propojit různé věkové skupiny a aby si každý našel to své. Pro žáky, kteří mají rádi pohyb, byly pořádány výšlapy a sportovní akce, jako cvičení na trampolínách, horolezecká stěna, jízda na kolečkových bruslích, střelba ze vzduchovky a jiné. Naopak pro ty tvořivější sloužily různé dílny, kde si děti mohly upéct a uvařit něco dobrého, nebo vytvořit něco na památku. Nabídka aktivit byla pestrá a dobrá nálada panovala po celé dopoledne.

« z 6 »