ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 692, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodl, že vyhovuje žádosti zákonných zástupců o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 od školního roku 2022/2023 pro žáky, kteří jsou zapsáni pod těmito registračními čísly.

Pořadové
číslo
Registrační
číslo
uchazeče
Pořadové
číslo
Registrační
číslo
uchazeče
Pořadové
číslo
Registrační
číslo
uchazeče
12202172222332246
22203182223342247
32205192226352248
42206202227362249
52208212228372250
62209222229382252
72210232231392253
82212242232402254
92213252234412255
102214262235422256
112215272236432257
122216282237442258
132217292238452266
142218302242462267
152219312243472268
162221322245482269

V měsíci červnu uskutečníme schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků. Pozvánku obdržíte poštou na vámi uvedenou adresu v zápisovém lístku.

 

Vyvěšeno: 29. 4. 2022

 

PaedDr. Pavel Štefl
ředitel školy