ŘEDITELSKÉ VOLNO

Na základě naléhavého doporučení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje ředitel Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 rozhodl o udělení ředitelského volna ve dnech 25. 10. 2021 a 26. 10. 2021. V rámci tohoto opatření nebude v provozu školní družina ani školní jídelna.

V tomto týdnu pak následují podzimní prázdniny a státní svátek.

Pokud nedojde k dalším změnám, žáci nastoupí zpět k základnímu vzdělávání v pondělí 1. 11. 2021.

 

Ředitel školy: PaedDr. Pavel Štefl