ZÁKLADNÍ INFORMACE

Školní družina je školské zařízení pro výchovu dětí mimo vyučování. Jedná se o placenou službu. Cílem je řídit volný čas dětí, poskytovat zájmové vzdělávání, aktivně využívat volný čas.

V rámci ŠD mohou děti navštěvovat tyto kroužky:

  • pracovně technický
  • dramaticko-výtvarný

Provoz ŠD:

  • 6. 00 – 8. 00
  • 11. 40-16. 30

První a poslední den školní docházky je družina otevřena do 13.00 hod.

Vychovatelky ŠD:

  • Dana Pixová
  • Hana Tipplová
  • Petra Ouhelová
  • Veronika Kolmanová

Kontakt na ŠD: 723 635 110

Školné: 100 Kč/měs. částka bude stržena z elektronické pokladny.

Pokud žák bude opakovaně porušovat školní řád družiny, může být vyloučen.

Po celý školní rok probíhá sběr pomerančové a citronové kůry.

Další aktivity ŠD budou v novém školním roce postupně aktualizovány na našich stránkách.